*

Opilí a zfetovaní řidiči loni zavinili smrt mnohem více dětí než v předchozích letech


Dne:03.03.2019 | autor: Monika Vojáčková

Datum nehody: neuvedeno, dopravní nehody dnes

Zdroj: BESIP

Opilí a zfetovaní řidiči loni zavinili smrt mnohem více dětí než v předchozích letech

V loňském roce zahynulo při dopravních nehodách celkem 19 dětí, dalších 150 dětí pak bylo těžce zraněno. Došlo k výraznému meziročnímu nárůstu nehod, kdy byl viník pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Svůj podíl viny nesou i rodiče, kteří děti nepřipoutali do dětských autosedaček, ovšem nejvíce dětí zabíjí nepřiměřená rychlost.

"Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Vnímání rizik se u dětí ve srovnání s dospělými liší, respektive děti nejsou schopny si riziko dostatečně uvědomit a předvídat průběh událostí. Děti rovněž neumí na rizika v provozu optimálně reagovat," vysvětlil Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Reakční doba dětí je podle něj delší než reakční doba dospělých. Reakční doba se totiž do zhruba 20 let zkracuje, následně pak v důsledku stárnutí dochází k jejímu opětovnému prodlužování. Děti nejsou rovněž schopny správně odhadnout vzdálenost a rychlost vozidla. Ve více než 80 procent nehod, u nichž bylo účastníkem dítě, byla přispívajícím faktorem vzniku dopravní nehody nesoustředěnost a nezkušenost dítěte. 

V roce 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 19, dalších 150 dětí pak bylo těžce zraněno. "Národní strategie bezpečnosti silničního provozu předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 8 dětí a těžce zraněno 108 dětí. Nejen, že v obou sledovaných oblastech došlo k překročení stanovených předpokladů, rok 2018 představoval výrazný nárůst jak počtu usmrcených, tak těžce zraněných dětí!" upozornil Neřold. O tragické nehodě z letošního února, při které zemřely dvě malé děti, jsme psali zde.

Alkohol, nepřiměřená rychlost a dětské sedačky

Z dlouhodobého hlediska však drtivá většina dětí nebyla usmrcena vlastní vinou! V období let 2010 až 2018 zemřelo celkem 96 dětí, z toho pouze 12 vlastní vinou, to je 13 procent. Z 19 dětí bylo v loňském roce usmrceno „pouze“ jedno dítě vlastní vinou (5% podíl) a 18 dětí bylo usmrceno cizím zaviněním. V případě těžce zraněných bylo 66 dětí těžce zraněno vlastní vinou (tj. 44 %), dalších 84 dětí pak bylo těžce zraněno cizí vinou.

V roce 2018 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu fatálních následků dopravních nehod, kdy byl viník pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tento nárůst zcela zásadně ovlivnil také bilanci usmrcených dětí. Celkem čtyři děti byly coby spolujezdci usmrceny vinou osoby pod vlivem alkoholu; šest dětí pak bylo těžce zraněno a 59 zraněno lehce. Např. v roce 2017 nebylo vinou osoby pod vlivem alkoholu usmrceno žádné dítě, meziroční nárůst (+ 17) byl evidován také u lehce zraněných dětí. Alkohol, respektive viníci pod jeho vlivem, se tak na všech usmrcených dětech podílel 21 procenty. 

Nejvíce dětí bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti, loni devět, coz je meziročně o osm více. Z uvedených devíti bylo sedm spolujezdců a dva chodci. Dalších 33 dětí bylo v důsledku uvedené příčiny těžce zraněno, tj. meziročně o 17 více.
 
V roce 2018 bylo jako spolujezdců usmrceno 11 dětí, 42 bylo těžce a 1 183 lehce zraněno. Z uvedených počtů nebylo připoutáno (nebo nesedělo v dětské sedačce) jedno usmrcené dítě, devět dětí bylo těžce a 140 lehce zraněno. V relativním srovnání výše uvedené znamená, že nebylo připoutáno (resp. nesedělo v dětské sedačce) devět procent usmrcených, 21 procent těžce zraněných a 12 procent lehce zraněných dětí. V meziročním srovnání pak dojdeme k závěru, že došlo k nárůstům nepřipoutaných zraněných dětí, konkrétně bylo o 80 procent více těžce zraněných dětí!

Mapové podklady fatálních následků dětí v roce 2018

Fatální následky nehod dětí v roce 2018, tzn. usmrcení a těžce zranění, jsou uvedeny v následující mapě. Nejvíce (4) usmrcených dětí bylo v roce 2018 evidováno v Olomouckém kraji, nejvíce těžce zraněných dětí (21) pak ve Středočeském kraji. Uvedené 4 usmrcené děti v Olomouckém kraji byly usmrcené při 2 nehodách. Nejvyšší meziroční nárůsty těžce zraněných dětí byly evidovány ve Středočeském (+ 8), Jihočeském (+ 7) a Královéhradeckém kraji (+ 6); naopak o 6 dětí méně bylo zraněno v Moravskoslezském kraji.
 

Portál Chcižít.cz je na Facebooku - děkujeme za podporu!
Klikněte na To se mi líbí

Líbí se vám portál Chcižít.cz? Podpořte nás kliknutím na tlačítko To se mi líbí dole.


Rady a tipy

Chystáte se k moři? Zrádné zpětné proudy vás mohou stát život

Do zpětného proudu se dostanete lehce, ani nebudete vědět jak. Sice budete plavat směrem k pobřeží, ale proud vás bude odnášet dál do moře a pobřeží se vám…

zobrazit celou radu »

zobrazit všechny tipy »
© Chcižít.cz | 2000 - 2021 | Vyrobil INET-SERVIS.CZ Kontakt