*

Mladí řidiči nejvíce riskují a mají na svědomí nejvíce smrtelných nehod


Dne:19.06.2020 | autor: Monika Vojáčková

Datum nehody: neuvedeno, dopravní nehody dnes

Zdroj: BESIP

Mladí řidiči nejvíce riskují a mají na svědomí nejvíce smrtelných nehod

Mladí řidiči do 24 let v loňském roce způsobili přes 15 procent všech úmrtí na našich silnicích! Přeceňují se, riskují a každoročně zaviní kolem deseti tisíc dopravních nehod. Mezi nejčastější příčiny v roce 2019 patřila rychlost, nevěnování se řízení a vjetí do protisměru.

Přes snížené počty dopravních nehod s fatálními důsledky, zůstávají v meziročním srovnání mladí řidiči nejrizikovější skupinou řidičů. Způsobili devět procent nehod a 15 procent úmrtí. Vinou mladých řidičů do 24 let bylo usmrceno 84 osob, dalších 272 osob bylo těžce zraněno. Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl potom evidován u řidičů ve věku 24 let.
 
Mladí řidiči do 24 let zaviní každoročně kolem 10 tisíc nehod. V roce 2019 došlo k meziročnímu snížení počtu těchto nehod o 5 procent (celkem 9 574 nehod).
 
„Stále platí, že nejvíce usmrcených a těžce zraněných zapříčiní mladí řidiči s délkou praxe 1 rok, a to především muži. Tito řidiči tíhnou k tomu na silnici riskovat, nemají ale odhad na limity vozidla a na to, jak řešit krizovou situaci.  V roce 2019 mladí řidiči s jednoletou praxí usmrtili 24 a těžce zranili 83 osob. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, vjetí do protisměru  a nevěnování se řízení,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
 
Přestože mladí řidiči do 24 let mají v porovnání s ostatními věkovými skupinami výraznější podíl na nehodách s úmrtím, pozitivní zprávou je vývoj u této skupiny a postupné snižování počtu závažných nehod, kde figurují jako viníci.

„Za rok 2019 evidujeme nejnižší podíl (15,4 %) usmrcených a těžce zraněných (12,9 %) osob vinou mladých řidičů od roku 2006. V počtu usmrcených i těžce zraněných bylo dokonce dosaženo předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Nedostatek zkušeností a nezodpovědnost

„Mladí účastníci silničního provozu jsou rizikoví jak nedostatkem zkušeností, tak ne vždy zodpovědným chováním, které je pro jedince v tomto vývojovém období specifické, což se odráží ve faktorech podílejících se na vzniku nehod,“ uvádí Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, a dodává:  „U řidičů do 24 let je nejčastější selhání na úrovni identifikace, kdy se jedná o chybné vyhodnocení náročnosti trasy." 

Mladí řidiči mají obecně tendenci přeceňovat své řidičské schopnosti a současně podceňují možná rizika, což se projevuje v jízdním stylu, ale také s tím souvisejících příčinách a faktorech přispívajících vzniku nehod.  

Začínající řidiči si poměrně rychle osvojí dovednosti potřebné k řízení motorového vozidla, trvá však podstatně déle, než si vlivem zkušeností osvojí všechny percepční a kognitivní schopnosti nezbytné pro bezpečnou interakci v dopravním prostředí. S přibývajícím věkem a získanými zkušenostmi, dochází
k poklesu rizikového chování a nezralosti řidičů.  
 
V důsledku nehod zaviněných mladými řidiči bylo v roce 2019 usmrceno 35 řidičů osobních vozidel (44 %), 33 spolujezdců v osobních vozidlech (41 %), 6 motocyklistů (7 %), 3 řidiči nákladních vozidel (4 %) a 3 cyklisti (4 %).  

Portál Chcižít.cz je na Facebooku - děkujeme za podporu!
Klikněte na To se mi líbí

Líbí se vám portál Chcižít.cz? Podpořte nás kliknutím na tlačítko To se mi líbí dole.


Rady a tipy

Malé ohýnky jsou rizikovější: Pravidla pro bezpečné pálení čarodějnic

"Malé ohýnky často představují větší riziko než ty velké, které organizovaně pořádají obce nebo spolky. Je to hlavně proto, že velká vatra, která doprovází…

zobrazit celou radu »

zobrazit všechny tipy »
© Chcižít.cz | 2000 - 2021 | Vyrobil INET-SERVIS.CZ Kontakt