Mladí řidiči nejvíce riskují a mají na svědomí nejvíce smrtelných nehod


Dne:19.06.2020 | autor: Monika Vojáčková

Datum nehody: neuvedeno, dopravní nehody dnes

Zdroj: BESIP

Mladí řidiči nejvíce riskují a mají na svědomí nejvíce smrtelných nehod

Mladí řidiči do 24 let v loňském roce způsobili přes 15 procent všech úmrtí na našich silnicích! Přeceňují se, riskují a každoročně zaviní kolem deseti tisíc dopravních nehod. Mezi nejčastější příčiny v roce 2019 patřila rychlost, nevěnování se řízení a vjetí do protisměru.

Přes snížené počty dopravních nehod s fatálními důsledky, zůstávají v meziročním srovnání mladí řidiči nejrizikovější skupinou řidičů. Způsobili devět procent nehod a 15 procent úmrtí. Vinou mladých řidičů do 24 let bylo usmrceno 84 osob, dalších 272 osob bylo těžce zraněno. Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl potom evidován u řidičů ve věku 24 let.
 
Mladí řidiči do 24 let zaviní každoročně kolem 10 tisíc nehod. V roce 2019 došlo k meziročnímu snížení počtu těchto nehod o 5 procent (celkem 9 574 nehod).
 
„Stále platí, že nejvíce usmrcených a těžce zraněných zapříčiní mladí řidiči s délkou praxe 1 rok, a to především muži. Tito řidiči tíhnou k tomu na silnici riskovat, nemají ale odhad na limity vozidla a na to, jak řešit krizovou situaci.  V roce 2019 mladí řidiči s jednoletou praxí usmrtili 24 a těžce zranili 83 osob. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, vjetí do protisměru  a nevěnování se řízení,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
 
Přestože mladí řidiči do 24 let mají v porovnání s ostatními věkovými skupinami výraznější podíl na nehodách s úmrtím, pozitivní zprávou je vývoj u této skupiny a postupné snižování počtu závažných nehod, kde figurují jako viníci.

„Za rok 2019 evidujeme nejnižší podíl (15,4 %) usmrcených a těžce zraněných (12,9 %) osob vinou mladých řidičů od roku 2006. V počtu usmrcených i těžce zraněných bylo dokonce dosaženo předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Nedostatek zkušeností a nezodpovědnost

„Mladí účastníci silničního provozu jsou rizikoví jak nedostatkem zkušeností, tak ne vždy zodpovědným chováním, které je pro jedince v tomto vývojovém období specifické, což se odráží ve faktorech podílejících se na vzniku nehod,“ uvádí Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, a dodává:  „U řidičů do 24 let je nejčastější selhání na úrovni identifikace, kdy se jedná o chybné vyhodnocení náročnosti trasy." 

Mladí řidiči mají obecně tendenci přeceňovat své řidičské schopnosti a současně podceňují možná rizika, což se projevuje v jízdním stylu, ale také s tím souvisejících příčinách a faktorech přispívajících vzniku nehod.  

Začínající řidiči si poměrně rychle osvojí dovednosti potřebné k řízení motorového vozidla, trvá však podstatně déle, než si vlivem zkušeností osvojí všechny percepční a kognitivní schopnosti nezbytné pro bezpečnou interakci v dopravním prostředí. S přibývajícím věkem a získanými zkušenostmi, dochází
k poklesu rizikového chování a nezralosti řidičů.  
 
V důsledku nehod zaviněných mladými řidiči bylo v roce 2019 usmrceno 35 řidičů osobních vozidel (44 %), 33 spolujezdců v osobních vozidlech (41 %), 6 motocyklistů (7 %), 3 řidiči nákladních vozidel (4 %) a 3 cyklisti (4 %).  

Portál Chcižít.cz je na Facebooku - děkujeme za podporu!
Klikněte na To se mi líbí

Líbí se vám portál Chcižít.cz? Podpořte nás kliknutím na tlačítko To se mi líbí dole.


Rady a tipy

Bezpečnostní pás v autě: Jak správně připoutat děti či těhotné ženy

Zlepšovadla nejsou bezpečná Lidi v autech často využívají různé prvky pro to, aby je bezpečnostní pás netlačil nebo aby obešli pípání auta z důvodu…

zobrazit celou radu »

zobrazit všechny tipy »
© Chcižít.cz | 2000 - 2024 | Vyrobil INET-SERVIS.CZ Kontakt | Nastavení cookies